ทีมงานของอัลติเมท

ทีมงานของอัลติเมท

เราเชื่อว่า.. สร้างคน สร้างโอกาส

ต้องยอมรับว่า “งานขัดไฟหน้ารถ ระบบพ่นเคลือบ” เป็นบริการที่ ช่างต้องใช้เวลา วินัย และความอดทนสูง
ทั้งในด้านการเรียนรู้ และฝึกฝนให้ชำนาญ เพื่อให้ได้เป็น “ช่างผู้เชี่ยวชาญ” 
ที่เราคัดสรรให้ผ่านการอบรม มาให้บริการท่าน
อีกทั้งช่างของทางร้าน ยังต้องพร้อมที่จะพัฒนา ทั้งในเชิงเทคนิค ทฤษฎีความรู้ อย่างสม่ำเสมออีกด้วย

ซึ่งในระบบการทำงานของเรา ยังมีการควบคุมคุณภาพ โดยมีช่างใหญ่ที่คอยดูแล 

และเจ้าของร้าน พูดคุยให้คำปรึกษา คำแนะนำกับท่านโดยตรง

เพื่อให้ผลงานที่ออกมานั้น สร้างความพึงพอใจให้ท่านได้มากที่สุด

สอบถาม/จองคิว